Kursy specjalistyczne

Nurkowanie wrakowe – morskie Wreck Diver   

Kurs ten przybliży Ci problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach. Da teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw, oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe. Szkolenie przeprowadzane jest w Morzu Bałtyckim. Wypływamy na wraki leżące w okolicy Helu i Jastarni.

Zajęcia teoretyczne rozwijają zagadnienia:

 • nurkowanie na wrakach a przepisy prawa
 • ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym
 • wymagane techniki nurkowania
 • poszukiwanie i badanie podwodnych wraków
 • wykonywanie map wraków
 • penetracja wraku

Na zajęcia praktyczne składają się 4 nurkowania na głębokość do 40 m:

 • pierwsze nurkowanie ma na celu przyzwyczajenie kursanta do specyfiki nurkowania na wraku i do metod nawigacji
 • drugie nurkowanie poświęcone jest wykonywaniu map i ocenie możliwej penetracji wraku Ćwiczenie sytuacji awaryjnych, wycinanie z sieci.
 • trzecie nurkowanie to praktyczne ćwiczenia penetracji wraku na zewnątrz
 • czwarte nurkowanie podzielone jest na 2 części. W czasie pierwszej części kursant wykonuje penetrację wraku pod nadzorem instruktora, podczas drugiej wykonuje ją już samodzielnie.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu Nurek Wrakowy PADI uprawnia do:

 • planowania, organizowania, wykonania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków,
 • wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostająć w sferze światła dziennego do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równoważnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Nurkowanie głębokie - Deep Diver

Uczestnictwo w kursie pozwala poszerzyć wiedzę teoretyczną, oraz zdobyć nowe umiejętności nurkowe, zwiększając Twój zasięg eksploracji głębin do 40m.

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które obejmują zagadnienia takie jak:

 • dlaczego i jak nurkować głęboko
 • limity głębokości i czasu, procedury awaryjne
 • sprzęt do nurkowania głębokiego
 • techniki stosowane w nurkowaniu głębokim
 • narkoza azotowa (powtórzenie wiadomości z kursu OWD)
 • choroba dekompresyjna (powtórzenie wiadomości z kursu OWD)
 • latanie samolotem po nurkowaniu, podróż w góry i nurkowanie wysokościowe
 • planowanie nurkowania przy użyciu RDP - powtórka

Zajęcia praktyczne polegające na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18m do 40 m.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu Nurek Głębokościowy (Deep Diver) PADI pozwala na nurkowanie bezdekompresyjne na głębokościach do 40 m.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równorzędnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Nawigacja podwodna

Dzięki temu kursowi poszerzysz swoją wiedzę na temat nawigacji pod wodą i posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać bezpieczne nurkowania nawigacyjne.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:
- znaczenie nurkowania nawigacyjnego
- określanie odległości pod wodą
- nawigacja naturalna pod wodą
- korzystanie z wzorów nawigacyjnych
- nawigacja z kompasem
- odnajdywanie miejsc nurkowych

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań na wodach otwartych na głębokości 6-12 m. w czasie których będziemy ćwiczyć umiejętności nawigacyjne.

 

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu -  Nitroks Diver

Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. Pierwszy krok do nurkowań technicznych.

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, w czasie których kursant poznaje:

 • zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza,
 • sprzęt, jakiego wymaga nurkowanie na wzbogaconym powietrzu i zasady jego konserwacji
 • teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych

Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu i zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance oraz na zaplanowaniu i wykonaniu 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu. Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu, sprawdzanie mieszanki, dokumentacja analizy, planowanie  nurkowań z wykorzystaniem nitroksu. Zaleca się, choć nie jest obowiązkowe wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Uprawnienia:
Po ukończeniu kursu nurek może:

 • nurkować na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 21% do 40%
 • nabywać lub wypożyczać butle, automaty i inny sprzęt do używania ze wzbogaconym powietrzem o zawartości tlenu do 40%
 • rozpocząć szkolenie DSAT Tec Deep Diver lub Advance Nitrox w innych federacjach.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równoważnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Nurkowanie Nocne – Night Diver

Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę.

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:

 • technikami nurkowania w nocy
 • sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
 • przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
 • zasadami planowania nurkowania nocnego
 • prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.

Uprawnienia:
Po uzyskaniu certyfikatu Nurek Nocny (Night Diver) PADI możesz planować, organizować, przeprowadzać i logować nurkowania nocne.

Wymagania:

 • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Fotografia podwodna

Bez względu na to, gdzie nurkujesz, wszędzie znajdziesz pod wodą coś ciekawego i niesamowitego, co będziesz chciał uwiecznić, by móc podzielić się wrażeniami z bliskimi, albo po prostu zachować dla siebie na zawsze. Możliwość taką daje Ci fotografowanie pod wodą, które dzięki dzisiejszej technice, stało się łatwe i dostępne dla każdego.

Kurs obejmuje:

 • planowanie, organizowanie, techniki, problemy i zagrożenia związane z fotografowaniem pod wodą
 • zasady fotografowania, kompozycję, rodzaje filmów, fotografowanie przy użyciu flesza i bez,
 • sposoby posługiwania się aparatem
 • przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczanie sprzętu do fotografowania

Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równorzędnego
 • opinia lekarz o dobrym stanie zdrowia

 

Doskonała Pływalność Zerowa

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka, a także czerpanie większej przyjemności z nurkowania.

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, przybliżające kursantowi zagadnienia związane z doskonałą pływalnością, takie jak pływalność pod wodą, balast, opływowa sylwetka, wizualizacja, kondycja fizyczna.

Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • certyfikat PADI OWD lub równoważny
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Nurkowanie w Suchym Skafandrze

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy na temat typów suchych skafandrów, zasad ich użytkowania i konserwacji a także umiejętności nurkowania w nich. Suchy skafander zapewni Ci komfort nurkowania w zimnej wodzie, dzięki czemu będziesz mógł nurkować przez cały rok i wydłużysz czas spędzany pod wodą.

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne obejmujące:

 • podstawowe wiadomości dotyczące ciepła i jego utraty w wodzie
 • porównanie właściwości mokrego i suchego skafandra
 • budowę suchego skafandra
 • dodatkowe wyposażenie, systemy balastu
 • regulację pływalności
 • konserwację, utrzymanie, przechowywanie oraz pakowanie suchego skafandra
 • drobne naprawy skafandra
 • sytuacje awaryjne w czasie nurkowania w suchym skafandrze
 • wskazówki dotyczące nurkowania w suchym skafandrze

Zajęcia praktyczne, na które składają się jedno nurkowanie basenowe oraz dwa nurkowania na wodach otwartych. Kursant uczy się technik nurkowania w suchym skafandrze i radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Uprawnienia:
Zasób wiedzy i umiejetności korzystania podczas nurkowań z suchych skafandrów. Uzyskanie certyfikatu umożliwia wypożyczenie suchego skafandra.

Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • certyfikat PADI OWD lub równoważny
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Nurkowanie Podlodowe – Ice Diver

Nurkowanie podlodowe jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rodzajów nurkowania w polskich wodach, ale jednocześnie najbardziej wymagającym i trudnym. Do bezpiecznego nurkowania pod lodem konieczne jest jego dokładne zaplanowanie, przygotowanie sprzętu, wybór odpowiedniego miejsca i wykonanie przerębla. Celem kursu jest przygotowanie nurka do zaplanowania i przeprowadzenia bezpiecznego nurkowania podlodowego, od momentu zrobienia przerębla, do zabezpieczenia przerębla po nurkowaniu.

Zajęcia teoretyczne poświęcone są między innym następującym zagadnieniom:

 • wymagania sprzętowe
 • wykonanie przerębla
 • przygotowanie do nurkowania
 • przeprowadzenie nurkowania
 • sytuacje awaryjne pod lodem
 • hipotermia

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu trzech nurkowań pod lodem.
Pierwsze nurkowanie jest podlodową wycieczką prowadzoną przez instruktora lub jego asystenta. Kolejne dwa nurkowania nurkowie planują sami i wykonują je w parach, zmieniając się rolami: nurek, który prowadził pierwsze nurkowanie oddaje tę rolę partnerowi.

Uprawnienia
Ukończenie kursu i uzyskanie certyfikatu umożliwia:

 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań rekreacyjnych pod lodem w warunkach lepszych lub takich samych, jakie panowały na kursie
 • nurkowanie pod lodem w strefie naturalnego światła, i penetrację obszaru do 39 metrów od powierzchni (odległość mierzona w pionie i poziomie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • certyfikat AOWD lub równorzędny
 • wyposażenie nurkowe odpowiednie do warunków w miejscu nurkowania
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Program przypominający – Scuba Review

Głównym zadaniem programu Scuba Review PADI jest pomoc certyfikowanym nurkom w odświeżeniu ich wiedzy i umiejętności, szczególnie po długiej przerwie w aktywności nurkowej. Takie przypomnienie podstawowych umiejętności nurkowych można zrobić przed podróżą czy sezonem , lub zapisaniem się na kolejny kurs. 

Zajęcia te można wykonać na basenie, lub wodzie basenopodobnej. Czas trwania 2-3 godz.