Kursy Pierwszej Pomocy

Emergency First Response

To kurs pierwszej pomocy medycznej, który możesz odbyć jako część szkolenia na stopień Rescue Diver lub Divemaster, bądź niezależnie, jeśli chcesz po prostu rozszerzyć swoją wiedzę. To krótkie szkolenie nauczy Cię zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w codziennych sytuacjach, resuscytacji bezprzyrzadowej, opatrywania zranień, postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia na skutek wypadku lub choroby. Pamiętaj, że do stanu zagrożenia życia może dojść każdego dnia i w każdej sytuacji, więc kurs ten przyda Ci się także w życiu codziennym.