Kursy dla zaawansowanych

Advanced Open Water Diver

Jesteś juz nurkiem. Masz podstawową wiedzę o środowisku wodnym, która pozwala Ci na swobodne i bezpieczne nurkowanie. Ale Ty przecież chcesz się rozwijać. AOWD to naturalny, logiczny sposób na solidne wkroczenie w podwodny świat. Mniej tu teorii, same nurkowania i omówienia nurkowań!

W czasie kursu odbędziesz nurkowanie głębokie do 30 metrów, nauczysz się podstaw nawigacji podwodnej z kompasem oraz odbędziesz trzy dowolnie wybrane nurkowania, poznając podstawy interesujących Cię specjalizacji nurkowych. Ponieważ wiesz już jak nurkować, kurs ten przyniesie Ci wiele satysfakcji, gdyż będziesz mógł się skupić na samym nurkowaniu i na poszerzaniu swojej wiedzy i doskonaleniu umiejętności nurkowych. Zobaczysz, jak wszystkie kwestie związane z przebywaniem pod wodą, którymi tak przejmowałeś się jeszcze niedawno stają się naturalnymi odruchami i przychodzą same z siebie. Teraz swobodnie będziesz mógł się skupić na podziwianiu podwodnego świata.

Aby przystąpić do tego kursu musisz mieć ukończone 12 lat. Każde z nurkowań odbytych w czasie AOWD może zostać zaliczone jako pierwsze nurkowanie w ramach danej specjalizacji. Tak więc w ramach AOWD masz przed sobą 5 ciekawych nurkowań. W prezencie ode mnie otrzymujesz dodatkowo 2 nurkowania, podczas których będziesz rozwijał i utrwalał swoje umiejętności nurkowe!!!

 

Rescue Diver

Nadejdzie czas, gdy zyskasz juz duże doświadczenie jako nurek. Masz juz stopień AOWD i prawdopodobnie kilka specjalizacji, jesteś ekspertem w interesujących Cię dziedzinach nurkowania. Zaczynasz szukać nowych wyzwań, chciałbyś podnieść swój profesjonalizm, stać się zaufanym partnerem dla innych nurków. Nurkujesz już w trudniejszych warunkach i zdajesz sobie sprawę, że zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twoim przyjaciołom jest jedną z podstawowych rzeczy, warunkujących udane nurkowanie. Czas nauczyć się ratownictwa.

Podczas wykładów i  ćwiczeń w wodzie, gdzie przećwiczysz kilka scenariuszy wypadków nurkowych nauczymy Cię, jak zapobiegać, rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić podczas nurkowania. Posiadając certyfikat Rescue Diver staniesz się pewnym i bezpiecznym partnerem w nurkowaniu.

W nurkowaniu rekreacyjnym podstawą bezpieczeństwa jest obecność dobrze wyszkolonego partnera pod wodą. W najtrudniejszych sytuacjach partner ma Ci pomóc, np. dać powietrze ze swojej butli, pomóc w sytuacji, gdzie czujesz się bezradny, pomóc bezpiecznie wydostać się na powierzchnię wody.Bądź takim właśnie partnerem!!! Aby przystąpić do tego kursu musisz mieć ukończone 12 lat.

 

Master Scuba Diver

To najwyższy stopień rekreacyjny, jaki możesz osiągnąć w PADI. Nie jest to kolejny kurs, lecz certyfikat honorowy, który jest przyznawany jako potwierdzenie Twoich najwyższych umiejętności i szerokiej wiedzy w nurkowaniu.

Nurek z certyfikatem MSD jest ekspertem w wielu dziedzinach nurkowania i cieszy się specjalnym poważaniem w społeczności nurkowej. Aby ubiegać się o przyznanie tego certyfikatu musisz ukończyć kurs Rescue Diver i posiadać certyfikaty co najmniej pięciu specjalizacji nurkowych PADI i minimum 50 nurkowań.

 

Divemaster

Kurs Divemaster jest pierwszym stopniem zawodowym w PADI. W momencie ukończenia tego kursu stajesz się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego. Jako przewodnik podwodny, stajesz się liderem nurkowym i wzorem do naśladowania. To Ty omawiasz i nadzorujesz całe nurkowanie!!! Bądź takim właśnie liderem.!!!

Wymagania wstępne:

  1. Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji).
  2. Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji).
  3. Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.
  4. Mieć powyżej 18 lat.
  5. Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania.
  6. Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu.
  7. Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań, do momentu ukończenia kursu.